Открыть меню

Душанбе — пойтахти Тоҷикистон

Душанбе — пойтахти Тоҷикистон
Аҷаб шаҳри дилороӣ Душанбе, Хаёлам зеби дунёӣ Душанбе Душанбе шаҳри зебо ва калонтарини тоҷикон буда, имрӯз пойтахти Тоҷикистони азизамон мебошад. Ҳа¬ма мо медонем, ки Душанбе пеш аз Инқилоби Октябр як деҳаи хурдакаки камаҳолӣ буд. Бо вуҷуди хурд буданаш дар Бухорои Шарқӣ бо бозорхои калони хариду фурӯши мол маълуму машҳур буд. Одамон аз гирду атроф ва кӯҳистонҳои дурдаст ба ин ҷо омада молу маҳсулоташонро мефурӯхтанду маводи рӯзғорро харида бармегаштанд. Аз сарчашмаҳои таърих маълум...Давом »

Тољикистон-сарчашмаи оби тоза

Тољикистон-сарчашмаи оби тоза
Об асту ҳаёт пойдор аст, Об асту замину кишту кор аст. Маҳсули ҳама ҷаҳони ҳастӣ, Аз ҳастии оби файзбор аст. Оре, об манбаи ҳастии ҳамаи мавҷудоти олам аст. Об захираи бузургест, ки воқеияти он ҷаҳону зиндагониро таровату зебоӣ ва сарсабзиву озодагӣ мебахшад. Ҳастии гулу гиёҳ, ҳайвоноту наботот, растаниву инсоният, хосса зиндагии осоиштаву ободӣ ва озодагиву пурбаракатӣ ҳама ба об вобастагӣ дорад. Обро инсон барои нӯшидан, пухтани хӯрок, шустушӯй сохтани манзил, тозагии кӯчаҳо, обёрии...Давом »

Вахдат –пояи хушбахти ва рушди миллат.

Вахдат –пояи хушбахти ва рушди миллат.
Парокандагии миллї, људогї ба мањалу гурўњњо ва паси сангари муќобил пайи ќасди љони якдигар ќарор гирифтани тољикон, ки акнун истиќлолият насибашон гашта буд, воќеан дањшат ва хатари азиме буд.Таќдир ва сарнавишти миллати тољик дар солњои 1992-1994 чун «ашки сари мижгон» дар вазъи њассосе ќарор дошт. Вањшонияти ин рўйдоди нобасомон, ки доѓе ба ќалби њар пиру љавон љо намуда ба њар хонадоне осори ѓаму андўњ нињода буд, дар шеъри Мўъмин Ќаноат чунин тасвир шудааст: Чунин разми беназмро касс...Давом »

Аз дўсти нодон душмани доно бехтар аст.

Аз дўсти нодон душмани доно бехтар аст.
То тавонӣ, дӯстонро гум макун, Дӯстони меҳрубонро гум макун. (М. Турсунзода) Оре, дӯст беҳтарин, наздиктарин ва азизтарин касест, ки инсонро дар зиндагӣ роҳбалад аст. Дӯст касест, ки ҳамчун оина айбатро рӯ ба рӯ гуфта, ҳамеша мекӯшад, маслиҳатчии наздик бошад. Дӯстон бояд дар ҳамаи мавридҳо мададрасон, ёвар ва ислоҳкунандаи ҳама гуна хатогиву нуқсонҳо бошанд. Дӯст он бошад, ки айби дӯсташро, Ҳамчун оина рӯ ба рӯ гӯяд. На ин ки чун шона бо ҳазор забон, Аз ҷафо рафта, мӯ ба мӯ гӯяд. Дӯст аст, ки...Давом »

САРКОНУН — САНАДИ МУКАДДАСУ ТАКДИРСОЗИ МИЛЛАТ

САРКОНУН — САНАДИ МУКАДДАСУ ТАКДИРСОЗИ МИЛЛАТ
«Хадафи сиёсиси мо барпо кардани давлати демократию хукукбунёд аст. Дар ин чода, Сарконуни Чумхурии Точикистон хамчун санади воломакоми миллат ва шохсутуни устувори сулху вахдат, рахнамои хамешагии мо хохад буд», — гуфтааст Президенти кишварамон мухтарам Эмомалй Рахмон. Яке аз дастовардхои бузурги даврони Истикдоли Ч,умхурии Точикистон кабули Сарконуни Чумхурии Точикистон мебошад, ки соли 1994 сурат гирифтааст. Акнун дар Сарконун низ чун тагйиротхои чомеа тагйиротхои куллй ба...Давом »

ИМОМИ АЪЗАМ — РАВШАНИДИХАНДАИ ИЛМИ ФИҚҲ

ИМОМИ АЪЗАМ — РАВШАНИДИХАНДАИ ИЛМИ ФИҚҲ
Бехтарин пайгамбари олам Расули Акрам аст, Уммати воломақоми у Имоми Аьзам аст. Дар мазоҳиб мазхабашро шоҳ мехонад хама, Дар ақоид якдилу якрую ҳам мустаҳкам аст. Имоми Аъзам бузургтарин равшандихдндаи илми фикх, воломакомтарин уммати паёмбар Расули Акрам, рахнамои бузурги дини мубини Ислом буда, дар рушду нумуи дини Ислом чидду чахд намудааст. Бар бузургии ин марди хирад тамоми сарчашмахои динй гувоханд ва бе ягон шубха, далолат медиханд, ки чун Имоми Аъзам олимони бузург дарёфтан...Давом »

ТАБИАТИ ЗЕБО МОЯИ ИФТИХОРИ ОДАМИЯТ АСТ

ТАБИАТИ ЗЕБО МОЯИ ИФТИХОРИ ОДАМИЯТ АСТ
Инсоният дар кадом холате, ки набошад, дар кучое, ки зиндагй кунад, чи хурду бузург ба табиат ва ҳастиҳои он эхтиёч дорад. Бе ҳастиҳои табиат хаёт дар ягон давру замон пойдор буда наметавонад, зеро хастии хар як чисми зинда ба об, хок, боду хаво, гулу гиех, Набототу хайвонот ва растанихо сахт алокаманд аст. Бе об хаёт нест. Об хастии хаёт аст. Ягон гулу гиёх, набототу растанию хайвоноти зинда бе истифодаи об буда наметавонад. Сабзишу расиши хар як мавчудот ба об вобаста аст. Хок чун хастии...Давом »

БАД МАКУН, КИ БАД АФТЙ

БАД МАКУН, КИ БАД АФТЙ
Мафхуми зишт, нохуб ва норавост дар тамоми давру замонхо хамчун амали ношоиста, носазо ва номатлуб дониста мешавад. Бадй чун фасоду зиён танхо ва танхо зиштиву нооромй падид меорад, зеро ин амал хоси хайвоноту дарандахо ва хашароти зараррасон аст, ки онхоро табиат чунин офарида. Инсоният чун бандаи хокии чахони гузарон бояд хоси хислатхои ба худ хос, аз қабили одаму одамгарй некию накукорй ва саховатмандию хайрхохй бошад. Хамеша бар он чахд намояд, то ба амалхои хубу савоб, манфиатдору...Давом »

СУЛХ БАХОРЕСТ, БАХОР ОВАРАД

СУЛХ БАХОРЕСТ, БАХОР ОВАРАД
Сулх бахорест, бахор оварад, Равнақи шодиву барор оварад. Сулх дихад шаршараи чуи об, Сулх дихад хусни пур аз обутоб. Оре, сулх мафхумест бузургу пуробураш, ифодакунандаи амният, осоиштагй, озодй, истиклолият ва нишонаи ободию зиндагии ороми давлату миллат. Сулх тачассумгари шодиву нишот, хамдигарфахмй, озодихохиву ватандустист. Тавре шоири сулхчу Турсунзода гуфтаасг: Сулх дар гул-гул шукуфтанхои чонон кишвар аст. Дар шуои офтоби толеи бахру бар аст. Дар суруди аллаву бедор чашми...Давом »

ФАХРИ ОН ДОРАМ, КИ ТОЧИКЗОДААМ

ФАХРИ ОН ДОРАМ, КИ ТОЧИКЗОДААМ
Точикам ман, миллати бонангу бовичдон ман. Ифтихор аз Сугдиёну насли аз Сомон ман. Толиби сулху амонй, толиби илму адаб, Покдилу поквичдону қавиармон ман. Мо точикем, точике, ки дар тули солхову асрхо чун як миллати бузургу боифтихор ва кухантаърих то ба имруз арзи хастй дорад. Точике, ки расму русум, оину фарханги гании хешро то ба имруз оварда расонда. Точике, ки ифтихор аз Сугдиёну насл аз Сомони бузургу точдорро то ба имруз парварида. Точикмиллате, ки қиммату қудрати ниёгони...Давом »
Страница 8 из 15« Первая...678910...Последняя »

© 2021 Univer.tj · Истифодаи маводҳои сомона дар дигар сайтҳо қатъиян манъ карда шудааст