Открыть меню

Таърихи пайдоиш ва инкишофи бонк

Таърихи пайдоиш ва инкишофи бонк
Кори семинарӣ Мавзуъ: Таърихи пайдоиш ва инкишофи бонк Иҷрокунанда: донишҷӯи бахши 4-уми шуъбаи менеҷменти (иҷтимои) Асалов.М Кабулкунанда: додсент муалимаи кафедраи иқтисоди Наимова.Д   Рашт — 2014                                     Нақша:           Сарсухан           1.Гардиши пул – асоси фаъолияти бонк           2.Қонуниятҳои пайдоиш ва зарурияти бонк дар ҷомеа           3.Бонки миллии Тоҷикистон          4.Бонкҳои тиҷоратӣ – саҳҳомӣ          Хулоса   Сарсухан Дар ҷомеаи имрӯза...Давом »

Камбизоати хамчун проблемаи иктисоди

Камбизоати хамчун проблемаи иктисоди
Яке аз мушкилихои иктисодие, ки чахони имрузаро ба ташвиш дароварда аст ин камбизоати ба шумормеравад.Дар ин чараёниктисодиёт на он кадар устувор буда шумораишахсони камбизоат зиёд гарди дабарои худ чои кори мубофик намеёбанд, барояшон хизматрасонихои хаётанмухим дастраснест ва дар мачмуъ сатхизиндаги нихоят паст мегардад.Ингунабухронхо имрузхо кариб дар тамоми мамолики чахондида мешавад.Барои бартарафнамои он тамоми сохахои чахон кушишу харчи зиёд менамоянд , созмонхои махсус...Давом »

УСТОД — БЕХТАРИН ПАДАР

УСТОД — БЕХТАРИН ПАДАР
Хар киро дар зиндагй устодест. Имруз чи муаллиму чи духтур, чи ронанда ва чи коргару бофанда хама устодону шогирдони худро доранд. Хамаро дар хаёт касе омузонидааст. Ягон кору амал, ягон пешравию афзалият, ягон бурду бохт безахмат, бемашаккату кадршиносии устоде ба авчи аълое намерасад. Инсон даме, ки чашм ба олами хастй мекушояд, албатта бо як хусну истеъдоди Худовандй тавлид мешавад, аммо худ танхо бесарвари, берохнишондихй ва беустоде сохиби мақому мартабае шуда наметавонанд. Тавре...Давом »

Зан-модар тоҷи офариниш

Зан-модар тоҷи офариниш
Обрӯи аҳли дин аз хоки пои модар аст, Ҳарчи доранд ин ҷамоат аз дуои модар аст. Он чӣ дар васфи биҳишт фармуд Қуръони Карим, Соҳиби Қуръон бигуфто, зери пои модар аст. Ривоят мекунанд, ки Худованд накҳат аз гул, нӯш аз ангубин, гармӣ аз офтоб, тароват аз борон, шукӯҳ аз осмон, борондагӣ аз абр, равшанӣ аз субҳ, зебоӣ аз баҳору хушилҳонӣ аз андалебро қатра — қатра ҷамъ оварду занро офарид, то ҷаҳонро равшану инсониятро хушбахт гардонад. Зан-модар шахси мукаддас аст. Вакте ки симои у пеши назар...Давом »

ХАФТ СИН» ДУРУСТ ACT, Ё «ХАФТ ШИН»?

ХАФТ СИН» ДУРУСТ ACT, Ё «ХАФТ ШИН»?
Дар айёми чашни Навруз дар саросари чумхурй, дар мактабхову донишгоххо, муассисахои фархангй ва гайра барои пазироии соли нави таквими суннатй махфилхову маъракахои хурсандй барпо мекунанд. Яке аз унсурхои чашни Навруз оростани суфраи «хафт шии» ё «хафт син» мебошад, ки дар бисер базмгоххо барои намоиш гузошта мешавад. Мо дар солхои каблй шохиди он будем, ки донишчуёну мактаббачагон ба суфраи мазкур хар гизое, ки номаш бо харфи «с» ва «ш» огоз мешавад, мениходанд. Дар суфраи «хафт син»...Давом »

ЧОЙГОХИ РАМЗХО ДАР НАВРУЗИ ТОЧИКОН

ЧОЙГОХИ РАМЗХО ДАР НАВРУЗИ ТОЧИКОН
 Орзуву омоли мардум на танхо шифохатан бо хондани суруду таронахо ва рубоихо, балки тавассути ичрои амалхои суннатй, расму ойинхо ва инчунин дар сурати ашё, чонварон, меваю гизохо, рангхо, аносири табиат ва амсоли инхо дар шакли рамз ё самбулхо низ баён мегарданд. Хар як чашну маросими точикон моломоли рамзу маънихои нухуфта. розхои таърихию асотирии бостонй ва мазмунх,ои печидаи хаётй мебошанд. Рамз як навъ баёни ичтимой мсбошад, ки дар шаклх,ои лафзй, хаттй, тасвирй, ичрой ва моддй...Давом »

НАВРУЗ ВА РАСМУ ОЙИНХОИ ТАРКИБИ ОН

НАВРУЗ ВА РАСМУ ОЙИНХОИ ТАРКИБИ ОН
Дар таърихи фарханги мардуми эронитабор хеч як анъана ва расму ойине чун чашни хучастапай ва фархуидаи Навруз азизу арчманд нест. Навруз пайвандгари насли имруз бо расму ойин, арзишхои эстетики, мехру садокат ва анъаноти ниёгон мебошад. Чашни Навруз аз кадимтарин ва густурдатарин идхои Мардумони эронитабор буда, умри дарози беш аз панчхазорсола дорад. Тавре ки аз номи он бармеояд, Навруз «рузи нав» маънй дошта, дар аввали соли нави хуршедй ба истикболи соли нав барпо мешавад. Навруз...Давом »

ТАХАВУЛОТИ ПАРЛАМЕНТАРИЗМ ДАР ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН

ТАХАВУЛОТИ ПАРЛАМЕНТАРИЗМ ДАР  ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН
Баробари 9 сентябри соли 1991 соњибистиќлолияти  давлати ба даст овардани Љумњурии Тољикистон дар њаети сиёси, иќтисодї ва иљтимоии мамлакат дигаргунии куллие ба амал омад, ки он тањаввулотест дар таърихи чанд њазорсолаи ин давлати куњан ва дар айни замон давлати љавони соњибихтиёр, озод дар дили кишвари Осиёи Маркази. Баъди аз њам пош хўрдани Љумњурихои Иттињоди Шўравї, ки дар як давлати абарќудрат ба номи СССР муттањид шуда буданду ба иљлосияи навбатии худро гузаронад ва таќдири...Давом »

Навруз

Навруз
  Навруз — яке аз кадимтарин идхои точикон ба шумор меравад. Тавре, ки дар китобхои таърихи омадааст. Аввалин касе ки уро чашн гирифт як подшохи форс бо номи Чамшед буд. Мутобиқи тақвими аҷдодиамон ва низоми ҳаракати сайёраҳо 21-уми марти худуди шабу рӯз баробар шуда, рӯзи аввали баҳор, Наврӯз фаро мерасад. Наврӯз бо қарори Маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид ба як иди ҷаҳонӣ табдил ёфтааст. Тоҷикистон шояд тамоми ҳакро дорад, ки Соли Нави худро аз Наврӯз сар кунад. Наврӯз ба унвони...Давом »

МУҚАДАСОТИ МО.

МУҚАДАСОТИ МО.
        Дар Конститутсияи ( Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон махсус ќайд гирифтааст, ки «Рамзњои давлатии Тољикистон Парчам, Нишон ва Суруди Миллї аст». Барои њар як тољикистонї Ватан, миллат, забони тољикї, Парчам, Нишони давлатї, Суруди миллї муќаддасанд. Мо ба ќадри ин муќаддасоти миллии худ бояд бирасем. Хизмат зери Парчами Љумњурии Тољикистон дар сафњои артиши миллиамон ќарз ва ифтихори њар як љавонмарди тољику тољикистонї дониста мешавад.         Матни Суруди Миллї, шакли Нишони...Давом »
Страница 12 из 15« Первая...1011121314...Последняя »

© 2018 Univer.tj · Истифодаи маводҳои сомона дар дигар сайтҳо қатъиян манъ карда шудааст