Открыть меню

КАМОЛИ ОДАМИ ДАР ИЛМ БОШАД

КАМОЛИ ОДАМИ ДАР ИЛМ БОШАД
Точи сари чумла хунархост илм, Кулфкушои хама дархост илм. Бо ту пас аз илм чй гуям сухун? Илм чу ояд, ба ту гуяд чй кун. Оре, илм бузургтарин маъво, асоситарин мафхум ва маъхазест. ки хает бо он пайваста мебошад. Бе илм наметавон одам буд. Бе илм наметавон фарзанд тарбия кард ва дар катори инсонхои комил гаппугузор намуд. Шахсе, ки илм надорад, аз рохи омузишу аклу идрок бехабар аст, дарахти бесамареро мемонад, ки вучуд дорад, аммо нахлу умеди варо самар набувад Шахси бофазл дар хамаи давру...Давом »

ДОНИШ ТАЛАБУ БУЗУРГИ ОМУЗ

ДОНИШ ТАЛАБУ БУЗУРГИ ОМУЗ
Дониш андар дил чароги равшан аст, В-аз х,ама бад бар мани ту чавишн аст Оре, дониш чароги акл, куввати дил, дороиву сарват ва чавшани бузургест, ки касро аз хама гуна ранчу азоб кулфату дард ва афсурдагиву эхтиёч дур месозад. Дониш барои инсон мояи манбаи фазлу камол буда, инсонро бузургдил мегардонад. Шахси донишманд дар ягон давру замон ба душворихо ру ба ру намешавад, зеро дониши бузургаш уро бо рохи росту самарабахш рахнамун месозад. Тавассути аклу заковати бузургу хиради ба рохи дониш...Давом »

ЗИНДА БОШ, АЙ ТОЧИКИСТОНИ АЗИЗ!

ЗИНДА БОШ, АЙ ТОЧИКИСТОНИ АЗИЗ!
Точикистон, мехри покат дар дилу чони ман аст, Офтоби шуълапошат сон бар сад гулшан аст. Мехри поки мардумат мехри бузурги модарон, Мардуми мехмоннавозат фахри даврони ман аст. Точикистон кишвари бузургест, ки саропо мехрофарину дилнишин, бузургмардуму дилфиреб аст. Мехри бузурги ин сарзамин хар як инсони асилро дар дилу дар чон аст. Сарзамини дилфиреб аст, макони бузургони хирад, окилону фарзонагон ва шухратмандони шухратёр аз кабили Турсунзодаву Миршакар, Лоики роздону нуктафахм ва...Давом »

СУХАН БИФКАНАД МАНБАРУ ДОРРО

СУХАН БИФКАНАД МАНБАРУ ДОРРО
Бо сухан мардум омадааст падид, Бо сухан чони у расад ба ч,инон. Сухан ганчинаи бузургест, ки баробари аз забон падид омаданаш чун дурри гарон ва чилобахши шунавандаро ба худ чалб менамояд. Хох чолиб бошад, хох не. Сухан тиреро мемонад, ки баробари аз камон частан метавонад касеро ё чизеро халок созад. Сухан нушдоруеро мемонад, ки беморонро куввату мадор, хастию тавон ва нерую чон ва солимонро акту хуш ва заковату ибрат мебахшад. Бехуда нагуфтаанд: Бехтарин гавхари ганчинаи хастй сухан...Давом »

ЗАБОНИ МОДАРИЯМ -ИФТИХОРАМ

ЗАБОНИ МОДАРИЯМ -ИФТИХОРАМ
Забон ояд ба кас чун шири модар, Аз ин ру асли чон аст асли чон аст. Забони модарй лафзи бузург, ширину мукаддасест, ки барон хар як инсони комил баробари пайдо шудаии чон дар бадан пайдо мешавад. Хануз тифле, ки нав ба олами хастй чашм боз камудааст, ба аллаи модар, ки бо забони модарй сурат мегирад, ниёз дорад ва тахти навои форами он худро озоду бофарогат хис мекунад, унс мегирад, интизорй мекашад, то ба ин лафзи поку мукаддас харфе бишнавад. Сазовори навои баландмазмуни модарй азиз гардад....Давом »

МУАЛЛИМ — САРВАРУ САРКОРИ ИНСОН

МУАЛЛИМ — САРВАРУ САРКОРИ ИНСОН
Муаллим сарвару саркори инсон, Муаллим номбардори азизон. Ба дахри бехудуду оламу дахр, Муаллим чамьи ахбори парешон. Муаллим, омузгор — вожахое, ки барои фарзанди инсон ошною мукаддас. Зери ин калимахои бузург омузандаи илму дониш, фархангу адаб ва пешвою оинаи миллат тачассум меёбад. Муаллим шахси барумандест, ки аз хурдй инсонро илму адаб омухта, уро ба воя мерасонад. У бузургшахсест, ки дар баробари волидони мунису гамхор касро олами маънй меомузонад. Тавре гуфтаанд: Хаққи устод...Давом »

НОН НЕЪМАТИ БЕБАХОСТ

НОН НЕЪМАТИ БЕБАХОСТ
Дар хама дунё ба хар давру замон, Эхтироми нон бувад аз хад колон. Он зи чумла нозу неъмат бехтар аст, Кадри нон болотар аз симу зар аст. Нон киматтарин ганч, бебахотарин амвол ва мукдддастарин ганчинаи пурарзишу бебахост. Бе нон хаёт нест. Бе нон фарзанди инсонияти бузург арзи хастй карда наметавонад. Нон аст, ки умр пойдор аст, нон аст, ки зиндагй идома дорад. Нон аст, ки офаридаи бузурги инсоният арзи хастй мекунад. Арзиши ин мукаодасоти бузург дар ягон давру замон дигаргун намегардад. Дар...Давом »

ДУШАНБЕ — ХОНАИ ОСОИШИ ДИЛ

ДУШАНБЕ — ХОНАИ ОСОИШИ ДИЛ
Душанбе хонаи осоиши дил, Маро дурй зи ту корест мушкил. Чу пайвандаст чонашро маконат, Ки пайванданд бо хам обу хам гил. Душанбе маркази Чумхурии Точикисгон, шахри пайвандгари дилхо, макони мехру шавкат, маскани точикони бузург аст. Душанбе кишварест, ки барои аз хурд то бузурги ин сарзамин Ватан аст. Ватане, ки дар канори бузургаш ба дунё омадаему бузург гаштаем. Ватане, ки мисли модари гамхор дусташ медорем. Механе, ки сар то сар гул-гулшукуфону ободу зебову бофарогат аст. Душанбе...Давом »

Адаб осоиши аҳвол бошад

Адаб осоиши аҳвол бошад
Адаб тоҷест аз нури Илохӣ, Бинеҳ бар сар, бирав ҳарҷо ки хоҳӣ. Оре, адаб бузургтарин нишонаи инсони комил, дурахшонтарин ва арзантарин пояи зиндагист. Он тоҷи бузургест, ки ҳамаро сазовору лоиқ нест. Шахси боадабро ҳамагон ҳамчун шахси оқилу фарзона пешвою баландҳиммат ва намунаи ибрати дигарон мешиносанд. Шахси боадаб дар ҳама ҷо соҳибиззат аст. Адаб аст, ки инсони бузургро аз пастинатон , нокасонро аз хирадмандон ва аблаҳонро аз фозилону донишмандон тафовут мебахшад. Адаб аст, ки чун...Давом »

АДАБИЁТИ ДАВРОНИ ИСТИҚЛОЛИЯТ

АДАБИЁТИ ДАВРОНИ ИСТИҚЛОЛИЯТ
Ҳаёти сиёсӣ Аз миёнаҳои солҳои 80-уми асри ХХ дар ҳаёти сиёсӣ ва ва иқтисодӣ иҷтимоии Иттиҳоди Шӯравӣ тағйироти куллӣ ба амал омад. Ҳизби коммунист дар ҷомеаи шӯравӣ адолати иҷтимоӣ ва демократия барқарор карданӣ шуда, масъалаи бозсозӣ ва ошкорбаёниро ба миён гузошт. Ин тағйирот боис гардид, ки соли 1991 Идтиҳоди Шӯравӣ аз ҳам пош хӯрда, ҳамаи 15 ҷумҳурии иттифоқӣ ба сари худ мустақил гарданд. ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон низ 9 сентябри соли 1991 истиқлолият ба даст дароварда,...Давом »
Страница 11 из 15« Первая...910111213...Последняя »

© 2018 Univer.tj · Истифодаи маводҳои сомона дар дигар сайтҳо қатъиян манъ карда шудааст