Открыть меню
Рубрика: Сиёсатшиносӣ

Давлат чун унсури ягонаи систесаи сиёсиї

Давлат чун унсури ягонаи систесаи сиёсиї
Ин ду мафњум ва як силсила мафњумњои дигари ба онњо вобаста буда монанди «Демократия» шањрвандӣ ва ѓайра хислат ва вазифањои хосе дорад, ки мутаассифона аз ҷониби ҷавонон осон дарк карда намешавад  ва аксар ваќт  онњоро нодуст маънидод менамоянд. Ҳатто дар баъзе матолиби воситањои ахбори оммаи  Тоҷикистон байни мафњумњои «Давлат» ва «Ҷомеа» кам фарќ мегузоранд. Агар ба «Сарќонун»-и кишвар дуруст таваҷҷӯҳ намоем, мо аз аввалин сатрњо тафовутњои ин ду мафњумро дарк мекунем. Дар оѓози...Читать далее »

ИНКИШОФИ АҚИДАҲОИ ИҶТИМОЇ — СИЁСИИ АВРУПОИ ҒАРБЇ

ИНКИШОФИ АҚИДАҲОИ ИҶТИМОЇ — СИЁСИИ АВРУПОИ ҒАРБЇ
Нақша: 1.   Афкори сиёсии дунёи қадим 2.   Афкори сиёсии асримиёнагӣ. 3.   Афкори сиёсии давраи эҳё ва замони капитализм 4.   Афкори сиёсии марксистӣ   Пешрафту инкишофи илм, умуман, ва илми сиёсатшиносӣ чун ҳамагуна илмҳои дигар, махсусан, ба таҳлили ҳамаҷонибаи афкори сиёсии гузаштагон ниёз дорад. Тўли асрҳо ақлу заковати халқҳои мухталиф доир ба давлату давлатдорӣ, муносибати сарвари давлат ба омма ва омма ба ў, муносибати халқ ба қарорҳои қабулкардаи ҳокимияти сиёсӣ ва ғ. ҷомиа...Читать далее »

НАЗАРИЯИ СИЁСИИ МУНОСИБАТХОИ МИЛЛЇ

НАЗАРИЯИ СИЁСИИ МУНОСИБАТХОИ МИЛЛЇ
Масъалаи муносибатхои милли ба яке аз проблемахои мураккабтарини олами муосир табдил ёфтааст. Хам дар муноси- батхои дохиликишвари ва хам дар муносибатхои байнидавлати муносибатхои милли макоми хоса пайдо намудаанд. Дар зери таъсири бевоситаи он СССР ва Югославия хамчун давлат аз байн рафтанд. Дар инкишофи сиёсии Англия масъалаи Ольстер, дар Бельгия мочарои Фламанди ва Валони, дар Испания масъалаи баскхо, дар Франсия масъалаи бретонхо ва корсиканхо, дар Канада мочарои англиси ва...Читать далее »

Илм дар бораи сиёсат

Илм дар бораи сиёсат
— ташаккул ва инкишофи илми сиёси; — предмет ва таркиби илми сиёси; — конун ва категорияхои сиёсатшиноси; — асосхои методологи ва вазифахои сиёсатшиноси; Ташаккул ва инкишофи илми сиёси: Дар чомеашиносии муосир сиёсатшиноси хамчун илми мустакил ва предмети таълими маком ва накши махсус дорад. Ходисаю равандхои мухталифи хаёти сиёсиро хаматарафа тахлилу тадкик менамояд. Ташаккул ва инкишофи сиёсатшиноси дар натичаи аз хам чудо гардидани сохахои алохидаи иктисоди, ичтимои,...Читать далее »

Шуури сиёсї

Шуури сиёсї
— мохият ва хусусиятхои шуури сиёсї; — идеологияи сиёсї; — психологияи сиёсї; 1. Мохият ва хусусиятхои шуури сиёсї. Шуури сиёсї яке аз категорияњои марказии илмњои сиёсї буда, љињати субъективии њаёти сиёсии љомеаро таљассум менамояд. Шуури сиёсї падидаи мураккаб буда, сатњи тассувороти одамонро оиди сиёсат ва њаёти сиёсї таљассум менамояд. Шуури сиёсї метавонад аз амалияи љамъияти пеш гузарад ва дар пешбинии инкишофи он сањми назаррасро касб намояд. Аз ин хотир, шуури сиёсї...Читать далее »

© 2023 Univer.tj · Истифодаи маводҳои сомона дар дигар сайтҳо қатъиян манъ карда шудааст