Открыть меню
Рубрика: Иншо

Намунаи иншо барои донишчуен

ТАБИАТИ ЗЕБО МОЯИ ИФТИХОРИ ОДАМИЯТ АСТ

ТАБИАТИ ЗЕБО МОЯИ ИФТИХОРИ ОДАМИЯТ АСТ
Инсоният дар кадом холате, ки набошад, дар кучое, ки зиндагй кунад, чи хурду бузург ба табиат ва ҳастиҳои он эхтиёч дорад. Бе ҳастиҳои табиат хаёт дар ягон давру замон пойдор буда наметавонад, зеро хастии хар як чисми зинда ба об, хок, боду хаво, гулу гиех, Набототу хайвонот ва растанихо сахт алокаманд аст. Бе об хаёт нест. Об хастии хаёт аст. Ягон гулу гиёх, набототу растанию хайвоноти зинда бе истифодаи об буда наметавонад. Сабзишу расиши хар як мавчудот ба об вобаста аст. Хок чун хастии...Читать далее »

БАД МАКУН, КИ БАД АФТЙ

БАД МАКУН, КИ БАД АФТЙ
Мафхуми зишт, нохуб ва норавост дар тамоми давру замонхо хамчун амали ношоиста, носазо ва номатлуб дониста мешавад. Бадй чун фасоду зиён танхо ва танхо зиштиву нооромй падид меорад, зеро ин амал хоси хайвоноту дарандахо ва хашароти зараррасон аст, ки онхоро табиат чунин офарида. Инсоният чун бандаи хокии чахони гузарон бояд хоси хислатхои ба худ хос, аз қабили одаму одамгарй некию накукорй ва саховатмандию хайрхохй бошад. Хамеша бар он чахд намояд, то ба амалхои хубу савоб, манфиатдору...Читать далее »

СУЛХ БАХОРЕСТ, БАХОР ОВАРАД

СУЛХ БАХОРЕСТ, БАХОР ОВАРАД
Сулх бахорест, бахор оварад, Равнақи шодиву барор оварад. Сулх дихад шаршараи чуи об, Сулх дихад хусни пур аз обутоб. Оре, сулх мафхумест бузургу пуробураш, ифодакунандаи амният, осоиштагй, озодй, истиклолият ва нишонаи ободию зиндагии ороми давлату миллат. Сулх тачассумгари шодиву нишот, хамдигарфахмй, озодихохиву ватандустист. Тавре шоири сулхчу Турсунзода гуфтаасг: Сулх дар гул-гул шукуфтанхои чонон кишвар аст. Дар шуои офтоби толеи бахру бар аст. Дар суруди аллаву бедор чашми...Читать далее »

ФАХРИ ОН ДОРАМ, КИ ТОЧИКЗОДААМ

ФАХРИ ОН ДОРАМ, КИ ТОЧИКЗОДААМ
Точикам ман, миллати бонангу бовичдон ман. Ифтихор аз Сугдиёну насли аз Сомон ман. Толиби сулху амонй, толиби илму адаб, Покдилу поквичдону қавиармон ман. Мо точикем, точике, ки дар тули солхову асрхо чун як миллати бузургу боифтихор ва кухантаърих то ба имруз арзи хастй дорад. Точике, ки расму русум, оину фарханги гании хешро то ба имруз оварда расонда. Точике, ки ифтихор аз Сугдиёну насл аз Сомони бузургу точдорро то ба имруз парварида. Точикмиллате, ки қиммату қудрати ниёгони...Читать далее »

РОСТГУИ КАМОЛИ ИНСОНИСТ

РОСТГУИ КАМОЛИ ИНСОНИСТ
Ростиро набувад хеч заволе ба миён. Сарв агар хушк шавад боз асо мегардад. Оре, ростию ростгуй ва росткорй фазилатхои хуби инсонианд. Агар инсон дорой ин хислатхои бузург бошад, дар ягон давру замон обрую эътибор ва бузургию сохибиззатии хешро аз даст -нахохад дод. Ростгуй ва росткориро ягон амали дигар панох карда наметавонад. Хақиқат дар хамаи мавридхо рузе боло мебарояд. Ростй, яъне хақиқат хамеша манбаи осудахолй, ободй, озодй ва салохият аст. Завол ёфтани ростй ба завол ёфтани дунёи...Читать далее »

ЗАБОН ДОНИ — ЧАХОН ДОНИ

ЗАБОН ДОНИ — ЧАХОН ДОНИ
Забон воситаи муомилот ва муоширати одамон аст. Донистани ин ё он забон ба кас имконият медихад, ки аз бурду бохт, имконияту вазъият ва камбудию талаботхои рузмарраи хаёт огах гардад. Донистани забони гайр донистани вокеияти хаёти миллати дигар ва кулли дигаргунихои олам аст. Барои омухтани забони дигар мо бояд, пеш аз хама забони модарии хешро ба хубй донем. Озодона хамаи сохахои хаёти худро омухта аз худ намоем. Зеро бунёди забони модариамон ба осонй ба даст наомада. Аз сари сад минбар...Читать далее »

ТОЗАГИ ГАРАВИ САЛОМАТИСТ

ТОЗАГИ ГАРАВИ САЛОМАТИСТ
Инсон дар руи замин сарчашмаи хамаи ободихо, озодихо ва пешравию комёбихои хаёт аст. Тамоми мавчудоти олам махз тавассути мехнати фидокоронаи инсони асил арзи хастй мекунанд. Инсоне, ки саропо манбаи дастовардхои асилу пурарзиш аст. Инсоне, ки гулу гиёхро хастй бахшида. Инсоне, ки хайвоноту набототро нигахбон буда. Инсоне, ки мухиту чомеаро созгор буда. Инсоне, ки хама сохахоро пешрав гардида. Инак, ин инсони созандаву хаётофарин, ки Худованди мутаол кудрату бузургиаш бахшида, созандаи...Читать далее »

ХУРМАТИ МЕХМОН НИГАХ ДОР, ЭЙ ПИСАР

ХУРМАТИ МЕХМОН НИГАХ ДОР, ЭЙ ПИСАР
Эй бародар мехмонро нек дор, Хаст мехмон аз атои Кирдигор. Мехмон рузй зи худ меоварад, Пас, гунохи мизбонро мебарад. Оре, мехмон фардест, ки бо ризоияти Офаридгори бузург ба хони касе падид ояд. Он фардро мебояд бо нармию хушй пазируфт. Расму русуми мехмонию мехмондорй байни мардуми точик аз замонхои кадим идома дорад. Аз ин ру, мардуми точик хамчун халки мехмондусту мехмоннавоз дар байни халкхои чахон шинохта шудаасту хеле машхур аст. Мехмонию мехмондорй коидахои асосии худро доранд. Аз...Читать далее »

НАШЪАМАНДИ — ВАБОИ АСР

НАШЪАМАНДИ — ВАБОИ АСР
Нафсу шайтон мебаранд аз разх туро. То биандозанд андар чах туро. Фармуда Фаридуддини Аттор. Кору кирдори ношоиста, амали номатлуб касро аз рохи дурусти хаёт гардонда, уро ру ба табохиву заволй меорад. Нашъа низ чун моддаи мадхушкунанда, бадтаъсир ру ба маргу табохиоваранда инсонро ба касодй, носолимй ва беобругй мерасонад. Нашъаманд касест, ки аз обрую химмати худу наздиконаш руй гардонда, хастию чонро низ асос надониста шахсияти худро помол мегардонад, зеро носолим мегардаду качрав,...Читать далее »

РОГУН — ИНШООТИ БУЗУРГИ АСР

РОГУН — ИНШООТИ БУЗУРГИ АСР
Хар шаб зи худат бипурс агар ту мардй, К-имруз чй хизмате ба мардум кардй. Хак ба чониби Лохутист: Хар як инсон бояд дар зиндагй як амали хайре, як кори неке, як ёдгоре аз худ боқй монад. Вакте ки шахс аз дунё мегузарад, ягон амали некаш ёди уро зинда мегардонад. Албатта, хамаи одамон мирандаанд, вале агар аз кас ягон амали хубе боки монда бошад, хар боре ки ба он менигарй, беихтиёр захмати бепоёни у номи он шахсро зиндаёд мегардонад, зеро бузургон гуфтаанд: Шахсияти арзанда дар дунёи равшан аз...Читать далее »
Страница 5 из 10« Первая...34567...10...Последняя »

© 2021 Univer.tj · Истифодаи маводҳои сомона дар дигар сайтҳо қатъиян манъ карда шудааст