Открыть меню
Рубрика: Иншо

Намунаи иншо барои донишчуен

Чаро расму оинњоро ба танзим медароранд?

Чаро расму оинњоро ба танзим медароранд?
«То расму ойин ва маросимхои милливу динни худро ба як низоми муайян надарорем ва харооти бењудаву зиёдати мардумро аз байн набарем, ба ќабули татбиќи барномахои давлатї ва сарфи маблаѓњои зиёд дар масъалаи паст кардани сатњи камбизоатии ањолї ба натиљањои дилхоњу назаррас ноил шуда наметавонем.» Эмомалї Рањмон Анъана ва љашну маросимњо њамчун омили муњими зуњуроти иљтимої зарурат ба танзим дошта, мутобиќи талаботи замон бояд инкишоф ёбанд. Вале таи солњои охир аз њад зиёд сермасраф...Читать далее »

ШАРАФИ ОДАМӢ АЗ ИЛМ БОШАД

ШАРАФИ ОДАМӢ АЗ ИЛМ БОШАД
Илм ба кор судманд бувад, Илми бекор пойбанд бувад. Илм, дониш, маърифат, фарҳанг, ақл, хирад чароғи равшани олами фонист. Инсон ба василаи он ҳар гуна мушкилотро ҳал менамояд ва ба рӯи худ дари бахту саодатро мекушояд. Дарки оламу одам, ҳаводиси мухталифи табиат, бадию некӣ, асрори фалак ба андозаи ақли инсон марбут аст. Ҳар қадар кас ба умқи ҳодисот бирасад, ҳамон қадар асрори дигаре зуҳур меёбад. Яъне дар ин олами бекарон ҳазорон асрор нуҳуфта аст, ки ҳар якеро бо заҳмати зиёд кашф...Читать далее »

Ифтихорам аз ватан дорем.

Ифтихорам аз ватан дорем.
Тоҷикистон, меҳри покат дар дилу ҷони ман аст, Офтоби шӯълапошат соя бар сад гулшан аст. Меҳри поки мардумат меҳри бузурги модарон, Мардуми меҳмоннавозат фахри даврони ман аст. Тоҷикистон кишвари бузургест, ки саропо меҳрофарину дилнишин, бузургмардуму дилфиреб аст. Меҳри бузурги ин сарзамин ҳар як инсони асилро дар дилу дар ҷон аст. Сарзамини дилфиреб аст, макони бузургони хирад, оқилону фарзонагон ва шӯҳратмандони шӯҳратёр аз қабили Турсунзодаву Миршакар, Лоиқи роздону нуқтафаҳм ва...Читать далее »

Оѓўши модар-бињишти инсон.

Оѓўши модар-бињишти инсон.
Як шаба он ранљ, ки модар кашид, Бо ду љањонаш натавон баркашид. Модар ќиматтарин неъмати дунё, сарчашмаи муњаббати бекарон, њимматбаландтарин шахси башарият аст. Мањз мењри бепоён ва навозиши гарми модар моро ба оламу одам ошно сохтааст. Зањмати шабонарўзї, бедорхобї, пурбардории ў танњо ба худаш хос буда, касро ба њайрат меорад. Мо дар канори модар бо олами рангини кўдакї ба воя мерасему аз ў дарси одамгарию ватандўстиро меомўзем. Канори модар худ мактаби аввалини њаёти мост. Ба зери...Читать далее »

Душанбе — пойтахти Тоҷикистон

Душанбе — пойтахти Тоҷикистон
Аҷаб шаҳри дилороӣ Душанбе, Хаёлам зеби дунёӣ Душанбе Душанбе шаҳри зебо ва калонтарини тоҷикон буда, имрӯз пойтахти Тоҷикистони азизамон мебошад. Ҳа¬ма мо медонем, ки Душанбе пеш аз Инқилоби Октябр як деҳаи хурдакаки камаҳолӣ буд. Бо вуҷуди хурд буданаш дар Бухорои Шарқӣ бо бозорхои калони хариду фурӯши мол маълуму машҳур буд. Одамон аз гирду атроф ва кӯҳистонҳои дурдаст ба ин ҷо омада молу маҳсулоташонро мефурӯхтанду маводи рӯзғорро харида бармегаштанд. Аз сарчашмаҳои таърих маълум...Читать далее »

Тољикистон-сарчашмаи оби тоза

Тољикистон-сарчашмаи оби тоза
Об асту ҳаёт пойдор аст, Об асту замину кишту кор аст. Маҳсули ҳама ҷаҳони ҳастӣ, Аз ҳастии оби файзбор аст. Оре, об манбаи ҳастии ҳамаи мавҷудоти олам аст. Об захираи бузургест, ки воқеияти он ҷаҳону зиндагониро таровату зебоӣ ва сарсабзиву озодагӣ мебахшад. Ҳастии гулу гиёҳ, ҳайвоноту наботот, растаниву инсоният, хосса зиндагии осоиштаву ободӣ ва озодагиву пурбаракатӣ ҳама ба об вобастагӣ дорад. Обро инсон барои нӯшидан, пухтани хӯрок, шустушӯй сохтани манзил, тозагии кӯчаҳо, обёрии...Читать далее »

Вахдат –пояи хушбахти ва рушди миллат.

Вахдат –пояи хушбахти ва рушди миллат.
Парокандагии миллї, људогї ба мањалу гурўњњо ва паси сангари муќобил пайи ќасди љони якдигар ќарор гирифтани тољикон, ки акнун истиќлолият насибашон гашта буд, воќеан дањшат ва хатари азиме буд.Таќдир ва сарнавишти миллати тољик дар солњои 1992-1994 чун «ашки сари мижгон» дар вазъи њассосе ќарор дошт. Вањшонияти ин рўйдоди нобасомон, ки доѓе ба ќалби њар пиру љавон љо намуда ба њар хонадоне осори ѓаму андўњ нињода буд, дар шеъри Мўъмин Ќаноат чунин тасвир шудааст: Чунин разми беназмро касс...Читать далее »

Аз дўсти нодон душмани доно бехтар аст.

Аз дўсти нодон душмани доно бехтар аст.
То тавонӣ, дӯстонро гум макун, Дӯстони меҳрубонро гум макун. (М. Турсунзода) Оре, дӯст беҳтарин, наздиктарин ва азизтарин касест, ки инсонро дар зиндагӣ роҳбалад аст. Дӯст касест, ки ҳамчун оина айбатро рӯ ба рӯ гуфта, ҳамеша мекӯшад, маслиҳатчии наздик бошад. Дӯстон бояд дар ҳамаи мавридҳо мададрасон, ёвар ва ислоҳкунандаи ҳама гуна хатогиву нуқсонҳо бошанд. Дӯст он бошад, ки айби дӯсташро, Ҳамчун оина рӯ ба рӯ гӯяд. На ин ки чун шона бо ҳазор забон, Аз ҷафо рафта, мӯ ба мӯ гӯяд. Дӯст аст, ки...Читать далее »

САРКОНУН — САНАДИ МУКАДДАСУ ТАКДИРСОЗИ МИЛЛАТ

САРКОНУН — САНАДИ МУКАДДАСУ ТАКДИРСОЗИ МИЛЛАТ
«Хадафи сиёсиси мо барпо кардани давлати демократию хукукбунёд аст. Дар ин чода, Сарконуни Чумхурии Точикистон хамчун санади воломакоми миллат ва шохсутуни устувори сулху вахдат, рахнамои хамешагии мо хохад буд», — гуфтааст Президенти кишварамон мухтарам Эмомалй Рахмон. Яке аз дастовардхои бузурги даврони Истикдоли Ч,умхурии Точикистон кабули Сарконуни Чумхурии Точикистон мебошад, ки соли 1994 сурат гирифтааст. Акнун дар Сарконун низ чун тагйиротхои чомеа тагйиротхои куллй ба...Читать далее »

ИМОМИ АЪЗАМ — РАВШАНИДИХАНДАИ ИЛМИ ФИҚҲ

ИМОМИ АЪЗАМ — РАВШАНИДИХАНДАИ ИЛМИ ФИҚҲ
Бехтарин пайгамбари олам Расули Акрам аст, Уммати воломақоми у Имоми Аьзам аст. Дар мазоҳиб мазхабашро шоҳ мехонад хама, Дар ақоид якдилу якрую ҳам мустаҳкам аст. Имоми Аъзам бузургтарин равшандихдндаи илми фикх, воломакомтарин уммати паёмбар Расули Акрам, рахнамои бузурги дини мубини Ислом буда, дар рушду нумуи дини Ислом чидду чахд намудааст. Бар бузургии ин марди хирад тамоми сарчашмахои динй гувоханд ва бе ягон шубха, далолат медиханд, ки чун Имоми Аъзам олимони бузург дарёфтан...Читать далее »
Страница 4 из 10« Первая...23456...10...Последняя »

© 2023 Univer.tj · Истифодаи маводҳои сомона дар дигар сайтҳо қатъиян манъ карда шудааст