Открыть меню
Рубрика: Иқтисодиёт

Реферат, кори курси, кори дипломи аз фанни Иқтисодиёт

Камбизоати хамчун проблемаи иктисоди

Камбизоати хамчун проблемаи иктисоди
Яке аз мушкилихои иктисодие, ки чахони имрузаро ба ташвиш дароварда аст ин камбизоати ба шумормеравад.Дар ин чараёниктисодиёт на он кадар устувор буда шумораишахсони камбизоат зиёд гарди дабарои худ чои кори мубофик намеёбанд, барояшон хизматрасонихои хаётанмухим дастраснест ва дар мачмуъ сатхизиндаги нихоят паст мегардад.Ингунабухронхо имрузхо кариб дар тамоми мамолики чахондида мешавад.Барои бартарафнамои он тамоми сохахои чахон кушишу харчи зиёд менамоянд , созмонхои махсус...Читать далее »

Ноҳияҳои иқтисодии Тоҷикистон

Ноҳияҳои иқтисодии Тоҷикистон
Ноҳияи иқтисоди Суғд Ин ноҳияи иқтисодӣ дар шимоли ҷумҳурӣ ҷойгир шудааст. Масоҳатати он 26,88 ҳазор километри мураббаъро ташкил менамояд. Сатҳи ҳамвориро адирҳо начандон баланд халалдор менамоянд. Онҳо ҳамчун як силсилаи баландӣ аз Ҷанубу Ғарб ба самти Шимолу Шарқ тӯл кашидаанд: баландии Деҳмой, Исфосор, Оқбел, Оқҷар, Қизилҷар. Баландии мутлақи онҳо 400-100метрро ташкил менамояд. Дар канори ғарбии ҳамворӣ дашти Мирзочӯл воқеъ гардидааст, ки баландии мутлақи он ба 250-300метр мерасад. Иқлими ин...Читать далее »

БИРЖА ВА НАМУДХОИ ОН

БИРЖА ВА НАМУДХОИ ОН
                                НАЌША САРСУХАН…………………………………………………………4   БОБИ I. БОЗОРИ КОЃАЗЊОИ ЌИММАТНОК. БИРЖАЊО……6 1.1 Биржа, моњият ва шартњои амалиёти бозор……………..…6 1.2 Вазифањои биржањо ………………………………………..13 1.3 Бозор ва раќобат…………………………………………….14   БОБИ II. ЗЕРСОХТОРИ БОЗОР ВА НАЌШИ ОН ДАР ИНКИШОФИ ИЌТИСОДИЁТИ МИЛЛЇ…………………………..…17 2.1 Таркиби бозор, меъёр ва омилњои муайянкунандаи он талаботу пешнињод…………………………….……………….18 2.2 Идораи...Читать далее »

 АСОСЊОИ МУНОСИБАТХОИ БАЙНАЛХАЛКИИ АСЪОР

 АСОСЊОИ МУНОСИБАТХОИ БАЙНАЛХАЛКИИ АСЪОР
 АСОСЊОИ МУНОСИБАТХОИ БАЙНАЛХАЛКИИ АСЪОР   Моњият ва таснифи амалиёти асъор Танзим ва тартиби анљомдињии амалиёти асъор Њисоби асъорї ва тартиби ифтитоњи он   МОЊИЯТ ВА ТАСНИФИ АМАЛИЁТИ АСЪОР            Гузариш ба иќтисоди бозорї барои њама шахсони ба фаъолияти хољагї машѓулбуда имконият ва шароити мусоиди ба фаъолияти иќтисоди хориљї машѓул шуданро фароњам овард.          Шикасти инњисори (монополияи) давлатии фаъолияти иќтисоди хориљї, бевосита ба бозорњои байналхалќии мол...Читать далее »

© 2023 Univer.tj · Истифодаи маводҳои сомона дар дигар сайтҳо қатъиян манъ карда шудааст