Открыть меню

Қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ

Қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ
(Бо қарори ҳукумати ҶТ аз 4 октябри соли 2011, № 458 тасдиқ шудааст)   1. АЛИФБО ТАРТИБ ВА НОМИ ҲАРФҲО 1) Алифбои забони тоҷикӣ 35 ҳарф дорад: Аа Бб Вв Гг Ғғ Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Ӣӣ а бэ вэ гэ ғэ дэ йэ йо жэ зэ и (и-и дароз) Йй Кк Ққ Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу йот ка қэ эл эм эн о пэ эр эс тэ у Ӯӯ Фф Хх Ҳҳ Чч Ҷҷ Шш Ъъ Ээ Юю Яя (у-и дароз) эф ха ҳэ чэ ҷэ ша сакта э йу йа   2. ИМЛОИ САДОНОКҲО 2) Ҳарфҳои а, о, у дар оғоз, байн ва анҷоми калима навишта мешаванд: абр, баҳор, замон, хона, дара; об, овоз, бол, бод, доро, тавоно; умед,...Читать далее »

Қарздиҳӣ дар бонкҳои тиҷоратӣ

Қарздиҳӣ дар бонкҳои тиҷоратӣ
Нақша: 1. Моҳият ва вазифаи қарз. Шартҳои қарздиҳӣ. 2. Низоми қарздиҳӣ дар бонкҳо. 3. Субъектони қарздиҳанда ва намудҳои қарз. 4. Таъминоти қарз. Объектҳои қарз Адабиёт. 1. О.И.Лаврушин “Банковское дело” М: “Финансы и статистика” 2006с – 660с. 2. қонуни ҷТ «Дар бораи Бонки миллии Тоҷикистон» аз 14.12.1996с. 3. Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи фаъолияти бонкӣ”. 01.01.2009с. 4. О.И.Лаврушин “Банковское дело” М: “Финансы и статистика” 2003с – 667с 5. О.И.Лаврушин “Денги. Кредит. Банки”. М: “Финансы и...Читать далее »

АМАЛИЁТ БО ҚОҒАЗҲОИ ҚИМАТНОК ДАР БОНКҲОИ ТИҶОРАТӢ

АМАЛИЁТ БО ҚОҒАЗҲОИ ҚИМАТНОК ДАР БОНКҲОИ ТИҶОРАТӢ
Амалиёт бо қоғазҳои қиматнок дар бонкҳои тиҷоратӣ Нақша: 1. Намуди фаъолияти бонкҳо дар бозори қоғазҳои қиматнок. 2. Барориши қоғазҳои қиматноки худӣ. 3. Амалиётҳои сармоягузории бонкҳои тиҷоратӣ бо қоғазҳои қиматнок 4. Амалиёти РЕПО. Адабиёт 1. О.И.Лаврушин “Банковское дело” М: “Финансқ и статистика” 2006с – 660с. 2 О.И.Лаврушин “Банковское дело” М: “Финансы и статистика” 2003с – 667с 3. О.И.Лаврушин “Денги. Кредит. Банки”. М: “Финансы и статистика” 2003с – 426с. 1. Намуди фаъолияти бонкҳо дар...Читать далее »

АМАЛИЁТҲОИ ЛИЗИНГӢ ДАР БОНКҲОИ ТИҶОРАТӢ

АМАЛИЁТҲОИ ЛИЗИНГӢ ДАР БОНКҲОИ ТИҶОРАТӢ
Нақша: 1. Таърихи пайдоиш ва тараққиёти лизинг. 2. Моҳияти созишномаи лизингӣ. 3. Хавф дар амалиётҳои лизингӣ. Мўҳлат ва арзиши лизинг. 4. Таснифи амалиётҳои лизинг дар бонкҳои тиҷоратӣ. Адабиёт 1. О.И.Лаврушин “Банковское дело” М: “Финансы и статистика” 2006с – 660с. 2. О.И.Лаврушин “Банковское дело” М: “Финансы и статистика” 2003с – 667с 3. О.И.Лаврушин “Денги. Кредит. Банки”. М: “Финансы и статистика” 2003с – 426с. 1. Таърихи пайдоиш ва тараққиёти лизинг. Лизинг – аз калимаи англисӣ гирифта шуда...Читать далее »

Косташавии одобу ахлоӄ дар ӌомеа

Косташавии одобу ахлоӄ дар ӌомеа
     Густариши ахлоӄи ӽамидаи инсонӣ ба пешрафту рушди ӌомеа бахусус ӌавонон, бидуни иштибоӽ мусоидат мекунад.Худои таборак, меӽрубон ва таоло бандагони некхислату саховатманд ва  шикастанафсу хоксор, некбину боимонашро бисёр дӯст медорад ва дар дунёву охират аӌрашонро медиӽад. Мутаассифона, имрӯз ахлоӄи ӌомеа, бахусус ӌавонон, наврасон ва кӯдакон бисёр коӽиш ёфтааст, маънавиёт рӯ ба таназзул ниӽодааст, ки он оӄибатӽои мудӽишу нохуш ба бор хоӽад овард. Дур шудан аз маърифат, фарӽанг...Читать далее »

ДАСТОВАРДҲОИ ИСТИҚЛОЛИЯТ

ДАСТОВАРДҲОИ  ИСТИҚЛОЛИЯТ
Тоҷикон аз қадимулайём миллати озодпарасту озодихоҳ буданд. Солҳои сол дар дил орзуи озодиро мепарвариданд. Бо амри тақдир ва бар асари таҳаввулоти фарогирии сиёсиву иҷтимоии ибтидои солҳои 90- уми асри гузашта халқи тоҷик баъди ҳазор сол аз нав ба эҳё ва эъмори давлати миллии худ ноил гардид. Истиқлолият дар таърихи ҳазорсолаи халқи тоҷик ин воқеаи хеле бузург буд. Вале Тоҷикистон аз нахустин рӯзхои истиқлолияти худ дар раванди барқарорсозӣ ва ташаккули пояҳои давлату давлатдории...Читать далее »

Ҳуқуқи падару модар

Ҳуқуқи падару модар
Падару модар дарахти сабзи низоми хилқатанд, ки фарзандон меваҳои шодоби он мебошанд. Онон замини пурбаракате ҳастанд, ки маҳди пурмеҳри онон, заминасози парвариши насли одамиён ва оғӯши гармашон, бистари муносибе барои рушду шукуфоии истеъдоди фарзандон мебошад. Дар Қуръони Маҷид, ҳудуди нуздаҳ бор аз эҳсон ва некӣ ба падару модар сухан ба миён омадааст ва аҳамияти он то ҷое аст, ки пас аз тавҳид ва парастиши Парвардигор, некӣ ба падару модар аз муҳимтарин супоришҳои Худованди Мутаол...Читать далее »

Артиши Милли

Артиши Милли
23-феврал Рузи Ќуввањои Мусаллањи Љумњурии Тољикистон   Аз таъсиси Артиши милли 17 сол пур мешавад ќуввахои Мусаллањи Љумњурии Точикистон зодаи истиќлолият буда, дар шароити вазнин таъсис ёфтаанд. Баъди пош хурдани Иттињоди Шуравї кишварњои навтаъсис, алалхусус давлатњои мустаќили Осиёи Марказї дар заминаи биною иншооти амнияти њарбидошта, ќуввањои мусаллањи хешро бунёд намуданд. Њамзамон онњо аз Артиши пурќудрати Шуравї техникаи мухталифи љангї ва яроќу аслињаи гуногунро мерос...Читать далее »

ШУКР ГЎӢ, НЕЪМАТАТ АФЗУН ШАВАД

ШУКР ГЎӢ, НЕЪМАТАТ АФЗУН ШАВАД
Рўзҳои наздик халқи сулҳдўсту ватанпарвари тоҷик 20-солагии Иҷлосияи таърихии XVI Шўрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистонро ҷашн мегирад. Соли 1991 халқи тоҷик рўзҳои мудҳиштаринро аз сар гузаронид. Оилаҳои зиёд аз меҳрубониҳои падарӣ, бародарӣ, фарзандӣ маҳрум гаштанд. Мардуми зиёде диёру Ватани худро тарк намуда, ба давлатҳои дигар фирор карданд. Қариб давлати тоҷик аз байн мерафту миллати тоҷик пароканда мегардид. Фарзанди ҷонфидои Ватан Эмомалӣ Раҳмон ҷони худро дареғ надошта, мардонавор дар...Читать далее »

XX Солагии Ичлосияи Такдирсоз

XX Солагии Ичлосияи Такдирсоз
A3 ИНСОНИ ОЗОД ТО ИСТИКЛОЛИ МИЛЛАТ Бист сол аст, ки Точикистон бо эътимоди кави ба ояндаи дурахшони худ дар чодаи истиклолияти давлати дар халкаи кишвархои мутамаддини чахон бо сарбаланди, шарофатманди ва шоистаги рох, мепаймояд. Аз дидгохи сиёси хуччати расмии ин даврони нави таърихи миллати мо-Эъломияи Истиклолияти давлатии Точикистон аст, ки соли 1991 дар чаридаи айём интишор гардид. Чун аз сархади шинохти лугавии мафхуми истиклолият фаротар меравем ва аслу мохияти онро дар матни...Читать далее »
Страница 1 из 1212345...10...Последняя »

© 2017 Univer.tj · Истифодаи маводҳои сомона дар дигар сайтҳо қатъиян манъ карда шудааст